top of page

Blikkbox

oktober 2017 -

Radix hadde lørdag 30. september gleden av å debutere med forestillingen "Blikkbox" på dansekunstfestivalen Tid for Dans i Porsgrunn. Festivalen arrangeres av Dansekunst i Grenland og gikk over 4 dager. 

"Blikkbox" er et kunstnerisk stykke om det å sette mennesker i bås, et budskap vi føler er viktig å formidle. Jeg hadde rollen som prosjekt leder, medskapende koreograf og danser i oppsetningen.

 

Det krever kun et enkelt blikk for å sette mennesker i bås. Om det er en trang for system eller fordommer, bevisst eller ubevisst skaper det sperrer og grenser. Disse grensene gjør oss mer innelukket og kyniske. Greier vi så å være oss selv fullt og helt uten frykten for å bli satt i en lignende bås som vi så lett gir andre? Og hva gjør denne holdning med kroppsspråket vårt?

 

Hip hop miljøet er kjent for å være et svært inkluderende miljø som ser mennesket for mennesket og legger stor vekt på individualisme. De setter ikke mennesker i båser men skaper ett stort fellesskap der alle skal føle seg velkomne. Denne holdning ovenfor mennesker er en holdning vi ønsker å spre videre, og ut ifra det ønsket oppstod forestillingen.


"Blikkbox" forestillinger 

09.17 Tid for Dans på Ælvespeilet i Porsgrunn

10.17 Tid for Dans på Viljehuset i Vinje 

02.18 Dansekunst for Barn på Ælvespeilet i Porsgrunn

På begge arrangementene holdt Radix workshop i forkant av forestillingen for barn og ungdom i lokalmiljøet.

bottom of page