top of page

Phasebook

april 2014

"Phasebook" var en forestilling av og med 2. klasse BA dans, kull       22, ved Norges Dansehøyskole våren 2014. I oppsetningen
     hadde jeg rollen som administrativ leder, koreograf og danser. 

Gjennom "Phasebook" belyste vi den virtuelle verden og flere av livets faser.Tittelen, som henspeiler de to temaene sosiale medier og faser, kan knyttes til begreper som identitet, kommunikasjon og relasjoner.

Hvem er jeg? Hvor går grensen

mellom virtuelt og reelt liv?

Hvilken maske tar jeg på meg?

Er det så viktig å passe inn?

Gjennom dansens bevegelser

utforsker vi disse spørsmålene,

i tillegg til å kaste et blikk på

både sårbarhet og livsglede.

      Promovideo

  fra forestilling

bottom of page